Çevre Politikamız

BMC OTOMOTİV ÇEVRE POLİTİKASI

BMC Otomotiv olarak “Çevreye Saygılı Üretim” sloganıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde kullandığımız Çevre Politikamız;

 

 • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine uymak,
 • Tüm faaliyetlerimizi ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemek ve bu gereklere uymak,
 • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlamak için çaba göstermek,
 • Çevreyi korumak prensibimizi herkese yaymak,
 • Acil durumlarda çevreyi korumak için prosedürler ve talimatlar oluşturmak,
 • Çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve yan sanayicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,
 • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.

 

BMC Otomotiv; Faaliyetlerindeki önemli çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve

bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için kurmuş olduğu ISO14001

Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 

Çevresel etkenlere karşı amaç ve hedeflerimiz; 

 • Hava, su ve toprak kirliliğini en aza indirmek,
 • Gürültüyü azaltacak tedbirler almak,
 • Enerji, doğal kaynaklar ve malzemelerin verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Yan Sanayicilerimizden kaynaklanan çevresel etkileri de kontrol altında tutmak,
 • Gelecekte yapılacak proses ve faaliyetlerde çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini en aza indirmek.

 

BMC İCRA KURULU