Yasal Bilgi
 • Bilgi Toplumu Hizmetleri
 • Yasal Bilgi
 • Site Haritası
 • İletişim
 • Yasal Uyarılar

  Telif Hakkı

  İşbu internet sitesinde (www.bmc.com.tr) yer alan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları ile sitenin tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“BMC”) aittir. Bu içerikler ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.

  Ürün Değişiklikleri

  İşbu internet sitesinde yer alan ürün bilgileri, çizimler veya resimler, BMC internet sitelerine yönelik genel kullanım amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, çizimler veya resimler, ülkelere göre farklılık gösterebilir; bazı ülkelerde bulunmayan, yerel piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya veya ülke düzenlemelerinin gereğini yerine getirmeye yönelik farklılıklar ve teknik spesifikasyonlar içerebilir.

  Fiyatlar

  İşbu internet sitesinde bulunan veya sunulan araç veya aksesuarlara ait fiyat bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup BMC tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır. İnternet sitesinde belirtilen aksesuar fiyatlarına işçilik ve sarf malzemesi maliyeti dahil değildir. İnternet sitesinde belirtilen fiyatlar, bir satış teklifi teşkil etmez ve BMC bayilerini ve servislerini bağlayıcılığı yoktur. Tüm BMC ürünlerinin satın alımı, o ürüne ait satış sözleşmesinin maddelerine ve koşullarına tabidir. BMC, tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın söz konusu fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  Markalar ve Logolar

  Bu internet sitesindeki tüm ticari markalar ve logolar BMC veya üçüncü şahıslara aittir. Söz konusu ticari marka ve logolar, hak sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz, kalıcı olarak indirilemez, kopyalanamaz veya dağıtılamaz.

  Kullanım Hakkı

  Site ziyaretçileri, siteyi sadece kullanım koşulları altında belirtilen ve yasal sınırlar çerçevesinde internet sitesine erişmek veya sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla ve sadece bunlarla sınırlı şekilde bir kullanım hakkına sahiptir. Bu kullanım hakkı, BMC’nin ziyaretçiye lisans hakkı tanıdığı şeklinde yorumlanamaz.

  İleriye Yönelik İfadeler

  İşbu internet sitesinde yer alan yatırım ilişkileri yayımları, yıllık ve geçici raporlar, genel görümler, sunumlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar BMC tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. İnternet sitesinde “öngörmek”, “inanmak”, “hesaplamak”, “ummak”, “planlamak”, ve “tasarlamak” gibi ileriye yönelik ifadeler, BMC’nin ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır. Genel ekonomik ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni ürünlerin ve servislerin piyasaya sürülmesi, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler fiili sonuçların burada öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. BMC’nin gelecekle ilgili öngörüler ve terminler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Sorumluluğun Sınırlandırılması

  BMC, işbu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği, eksiksizliği, geçerliliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta, garanti vermemekte veya bunları teyit etmemektedir. BMC’nin, internet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Güncel ve geçerli bilgiler ile ilgili her türlü sorunuz için pr@bmc.com.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Diğer sitelere bağlantılar

  BMC’ye ait işbu internet sitesi, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu internet siteleri BMC tarafından gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak BMC’nin kontrolü ve/veya yetkisi altında olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine erişildiğinde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kuralları ve veri koruma politikaları incelenmelidir.

  BMC tarafından üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine verilen bağlantılar, BMC’nin o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

  BMC, bağlantı sağladığı internet sitelerinin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açık veya örtülü olarak benimsememekte olup söz konusu içerik veya bağlantılardan dolayı sorumlu değildir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerinin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

  Veri Gizliliği

  İnternet sitesinin ziyaret edilmesi sırasında elde edilen veriler yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda kaydedilmekte ve işlenmektedir. İnternet sitesinde yer alan üçüncü kişilere ait bağlantıların veri gizliliği uygulamalarından BMC sorumlu tutulamaz.

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, İşlenmesi ve Paylaşılması

  İnternet sitesi ziyaret edildiğinde; sunucular tarafından standart olarak, ziyaretçinin internet hizmet sunucusu tarafından verilen IP adresi, siteye ulaşmadan önce bulunan internet sitesi, site üzerinden ziyaret edilen sayfalar, ziyaretin tarihi ve süresi kayıt edilir. Kişisel veriler ise ancak ziyaretçi tarafından girildiği takdirde kayıt altına alınır.

  İnternet sitesi üzerinden toplanan veriler, sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak işlenmekte ve sitenin teknik açıdan idaresi, müşteri yönetimi, ürün anketleri, pazarlama, sitedeki değişiklikleri, yeni servisleri veya teklifleri duyurma gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

  BMC, çalışanlarının ve bayilerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket etmesi için gereken özeni gösterecektir. Ancak veriler, BMC’nin iş ortaklarıyla veya yürürlükte olan kanuni düzenlemeler, verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken yetkili kamu mercilerince gelen talepler doğrultusunda paylaşılabilir.

  Çerezler (Cookieler)

  BMC, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak internet sitesindeki hizmetlerin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitesini kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.

  Güvenlik

  BMC, tarafından yönetilen verilerin, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri veya yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamakta ve kişisel verilerin korunması hususunda gereken özeni göstermektedir.

  Bilgi Alma Hakkı

  BMC, kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, kendisine başvuru yapıldığı takdirde, ilgili kişisel verilerin sisteminde kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise hangi verilerin kayıtlı olduğu konusunda başvuru sahibini bilgilendirecektir. Başvuru sahibinin, kendi kişisel verilerini gözden geçirme, güncelleme veya silme hakkı vardır. BMC’ye kişisel verilerin işlenmemesi ile ilgili bir bildirim yapıldığı takdirde, BMC tarafından gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

  Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için şirket veri güvenliği sorumlu yetkili birimiyle iletişime geçiniz.

  Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi
  BMC Bilgi İşlem Müdürlüğü ( sistem@bmc.com.tr )

  Sağlayıcı
  BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Genel Müdürlük
  Oruç Reis Mahallesi Tem Otoyolu Atış Alanı Mevkii Tekstilkent Caddesi No:12
  Koza Plaza A Blok 4.Kat No:1004 Esenler,  İstanbul – Türkiye
  Tel: +(90 212) 438 04 30
  Faks: +(90 212) 438 04 35

  Satış ve Pazarlama /  Fabrika
  Kemalpaşa Caddesi No: 288 Pınarbaşı, 35060 İzmir -Türkiye
  Tel: +(90 232) 477 18 00
  Faks: +(90 232) 477 18 77 (78-79)
  Web : www.bmc.com.tr