İnsan Kaynakları

BMC İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

BMC Otomotiv’de
Kariyer

BMC markası ile savunma sanayi ve ticari araçlara yönelik yerli ürün geliştirme ve innovasyondaki başarımızın güçlü ve yaratıcı insan kaynağına bağlı olduğuna inanıyoruz.

Amacımız, kaliteli ve teknolojik ürünler sunabilmek için çalışanlarımızın davranışsal ve mesleki yetkinliklerini gelişim olanakları ile arttırarak performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek, potansiyelini keşfederek kariyer olanakları sağlamaktır. Bu amaçla en yetenekli adayları BMC ailesine dahil ederek İnsan Kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli iyileştirme felsefesi ile geliştiriyoruz.

BMC ortak değerlerine sahip, değişimin önemine inanan, müşteri ve kalite odaklı yaklaşım sergileyen ve sürekli gelişim gösteren bir insan kaynakları yapısı hedeflenmektedir.

BMC ailesine katılmak ve size uygun açık pozisyonları görmek için lütfen tıklayınız.

A hand gives a business card to an another hand

İnsan Kaynakları Politika ve Uygulamalarımız

Şirket vizyonumuz ve stratejik hedeflerimizin gerçekleşmesine katkı sağlamak üzere nitelikli işgücünün (yeteneklerin)

 • Temini
 • Geliştirilmesi
 • Elde tutulması

amacıyla insan kaynaklarımızın sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları araç ve yönetim sistemlerini geliştirmektir.

A woman is making a presentation, a group of people looking at her A person sitting at a table using a laptop computer and showing something to a woman
A hand gives a business card to an another hand A group of people sitting at a table, they're talking about something

İşe Alım Süreci

İşe alım süreçlerimizde etik çerçeve doğrultusunda tüm adaylarımıza tarafsız ve eşit şekilde yaklaşırız. BMC Otomotiv’de, aday değerlendirmelerinde tarafsızlığı sağlamak amacıyla -pozisyon bazlı değişkenlik göstermekle birlikte- aşağıdaki adımlar takip edilir.

 • Aday Başvuru Değerlendirme
 • İnsan Kaynakları ve İlgili Birim ile Mülakat
 • İngilizce Testi
 • Kişilik ve Teknik Yetkinlik Envanteri Değerlendirmeleri

BMC'de Staj

Lise Stajı (Mesleki Orta Öğretim): Zorunlu staj kapsamında mesleki liselerde eğitim gören öğrencilerin teknik ve mesleki bilgilerini pratiğe dökebilmeleri amacıyla okul dönemi boyunca (8 Ay) süren lise stajyer programlarını kapsamaktadır.

Kısa Dönem Üniversite Stajı: Zorunlu staj kapsamında üniversitelerin lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin teknik ve mesleki bilgilerini pratiğe dökebilmeleri amacıyla yaz dönemindeki üniversite stajyer programlarını kapsamaktadır.

BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri

BMC’de Sosyal Hayat

BMC çalışanlarının sosyal hayatlarını zenginleştiren Fotoğrafçılık ve Balıkçılık kulüplerinin yanı sıra birçok başarıya imza atan Futbol ve Basketbol Takımları da büyük beğeni kazanmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi

Şirket vizyon, strateji ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurgulanan yetkinlik ve hedef bazlı performans yönetimi sistemiyle, iş ailesi ve birey bazında tüm çalışanların ölçülebilir performans hedefleri belirlenir, yıl boyunca izlenir, çalışanlar yılsonunda hedef ve kurumsal yetkinlikler açısından değerlendirilir.

Kariyer Yönetimi

Şirketimizin vizyonu ve uygulanan İnsan Kaynakları politikamız gereği başarılı performans sergileyen yeteneklerimize BMC ailesi bünyesinde yeni kariyer olanakları sunuyoruz. Bu doğrultuda çalışanlara yatay ve dikey kariyer imkanları sunulmakta, çalışanlarımız yeni kariyer fırsatları kapsamında gelişimleri desteklenmektedir.

Öneri ve Ödüllendirme

BMC Ailesi olarak, “Her Fikir Değerlidir” bilinci ve “İşi En İyi Yapan Bilir” felsefesinden yola çıkarak BMC’nin strateji ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak üzere, çalışanlarımızın yenilikçi bakış açısıyla getirecekleri öneri, proje ve buluşların teşvik edilerek değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi sağlanarak çalışan fikirleri hayata geçirilerek şirketin gelişimi desteklenmektedir.

BMC Akademi

BMC Akademi Vizyonu BMC’nin sürdürülebilir global büyüme vizyonu doğrultusunda tüm değer zincirinde yaşam boyu öğrenme olanakları sunarak, öğrenen ve paylaşan organizasyon kültürü yaratılması.

BMC Akademi faaliyetlerimiz, aşağıdaki ana başlıklar altında ele alınmakta ve sürekli geliştirilmektedir;

 • Mesleki ve Kişisel Gelişim Programları
 • Mesleki Eğitim ve Üniversite İş Birlikleri Programları
 • Kariyer Gelişim Programları
 • Servis, Bayi ve Tedarikçi Eğitimleri

BMC Akademi eğitim stratejisi;

 • Zamanında ve Kişiye Özgü
 • Net İhtiyaca Yönelik Nokta Atışı Eğitim
 • Gelişim Sorumluluğu (Yönetici ve Çalışan Ortak)
 • 4 Boyutta Gelişim Ölçümleme
 • Sürdürülebilir Başarı
A man sitting at a desk with a computer on a table and drawing car design with pencil on paper

İş Başvurusu

İş Başvurusu

Başvuru Yap