İnsan Kaynakları

BMC olarak, yüksek teknolojili yerli ürün geliştirme ve inovasyondaki başarımızın mimarı güçlü ve yaratıcı insan kaynağımız.

BMC’de Kariyer

BMC olarak savunma sanayi ve ticari araçlara yönelik yüksek teknolojili yerli ürün geliştirme ve inovasyondaki başarımızın arkasında güçlü ve yaratıcı insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz.

Amacımız, kaliteli ve teknolojik ürünler sunabilmek için çalışanlarımızın davranışsal ve mesleki yetkinliklerini gelişim olanakları ile arttırarak performansa dayalı olarak verimliliklerini sürekli yükseltmek, potansiyellerini keşfetmelerine destek olarak uygun kariyer olanakları sağlamaktır. Bu amaçla en yetenekli adayları BMC ailesine dahil ederek insan kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli iyileştirme felsefesi ile geliştiriyor ve sürdürülebilir kılıyoruz.

BMC olarak, ortak kurum kültürü ve değerlerini benimsemiş, değişimin önemine inanan, kalite ve müşteri odaklı yaklaşıma sahip ve sürekli gelişen bir insan kaynakları yapısı hedefliyoruz.

BMC ailesine katılmak ve size uygun açık pozisyonları görmek için lütfen tıklayınız.

A hand gives a business card to an another hand

İnsan Kaynakları Politika ve Uygulamalarımız

Şirket vizyonumuz ve stratejik hedeflerimizin gerçekleşmesine katkı sağlamak üzere nitelikli iş gücünün

 • Temini
 • Geliştirilmesi
 • Bağlılığının sağlanması

amacıyla insan kaynaklarımızın sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak insan kaynakları araç ve yönetim sistemlerini geliştirmektir.

A woman is making a presentation, a group of people looking at her A person sitting at a table using a laptop computer and showing something to a woman
A hand gives a business card to an another hand A group of people sitting at a table, they're talking about something

İşe Alım Süreci

İşe alım süreçlerimizde iş etiğine uygun olarak tüm adaylarımıza tarafsız ve eşit şekilde yaklaşırız. BMC’de, aday değerlendirmelerinde tarafsızlığı sağlamak amacıyla, pozisyona göre değişkenlik göstermekle birlikte, aşağıdaki adımlar takip edilir.

 • Aday Başvuru Değerlendirme
 • İnsan Kaynakları ve İlgili Birim ile Mülakat
 • İngilizce Testi
 • Kişilik ve Teknik Yetkinlik Envanteri Değerlendirmeleri

BMC'de Staj

Lise Stajı (Mesleki Orta Öğretim): Zorunlu staj kapsamında; mesleki liselerde eğitim gören öğrencilerin teknik ve mesleki bilgilerini pratiğe dökebilmeleri amacıyla okul dönemi boyunca (8 Ay) süren lise staj programıdır.

Kısa Dönem Stajı (Üniversite): Zorunlu staj kapsamında; üniversitelerin lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin teknik ve mesleki bilgilerini pratiğe dökebilmeleri amacıyla yaz dönemi üniversite staj programıdır.

Staj başvurularınız için lütfen kariyer.net adresini takip ediniz.

BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri
BMC Insan Kaynakları Slider Resimleri

BMC’de Sosyal Hayat

BMC çalışanlarının sosyal hayatlarını zenginleştiren Fotoğrafçılık ve Balıkçılık Kulüpleri ve birçok başarıya imza atan Futbol ve Basketbol Takımları bulunmaktadır. Sosyal kulüpler ve takımlar çalışanların taleplerine göre kurulmaktadır. Bunların yanında kurum içinde çalışanlarımıza yönelik düzenli olarak sosyal aktivite ve etkilinlikler düzenlenmektedir.

Performans Yönetim Sistemi

Şirket vizyon, strateji ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurgulanan hedef bazlı Performans Yönetimi Sistemi ile kurum ve birey bazında tüm çalışanların dönemsel olarak ölçülebilir performans hedefleri belirlenir, yıl boyunca izlenir ve yıl sonunda değerlendirilir.

Kariyer Yönetimi

Şirketimizin vizyonu ve uygulanan İnsan Kaynakları Politikamız gereği başarılı performans sergileyen çalışanlarımıza BMC ailesi bünyesinde yeni kariyer olanakları sunuyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımıza yatay ve dikey kariyer imkanları sunuyor ve çalışanlarımızın yeni kariyer fırsatları kapsamında gelişimlerini destekliyoruz.

Öneri ve Ödüllendirme

BMC Ailesi olarak, “Her Fikir Değerlidir” bilinci ve “İşi En İyi Yapan Bilir” felsefesinden yola çıkarak BMC’nin strateji ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak üzere, çalışanlarımızın yenilikçi bakış açısıyla getirecekleri öneri, proje ve buluşların teşvik edilerek değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi sağlanarak çalışan fikirleri hayata geçirilerek şirketin gelişimi desteklenmektedir.

BMC Akademi

BMC Akademi Vizyonu BMC’nin sürdürülebilir global büyüme vizyonu doğrultusunda tüm değer zincirinde yaşam boyu öğrenme olanakları sunarak, öğrenen ve paylaşan bir organizasyon kültürü yaratmak.

BMC Akademi Misyonu BMC yönetici, personel ve paydaşlarının öğrenme kültürünü geliştirerek, kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş uzmanlığı kalitesini en üst düzeye çıkartmak amacıyla yetkinlik açıklarının tespit edilerek giderilmesine yönelik eğitim programlarının uygulanması.

BMC Akademi faaliyetleri, aşağıdaki ana başlıklar altında ele alınmakta ve sürekli geliştirilmektedir;

 • Mesleki ve Kişisel Gelişim Programları
 • Mesleki Eğitim ve Üniversite İş Birlikleri Programları
 • Kariyer Gelişim Programları
 • Servis, Bayi ve Tedarikçi Eğitimleri

BMC Akademi eğitim stratejisi;

 • Zamanında ve Kişiye Özgü
 • Net İhtiyaca Yönelik Nokta Atışı
 • Gelişim Sorumluluğuna Doğrultusunda (Yönetici ve Çalışan Ortak)
 • 4 Boyutta Gelişim Ölçümleme
 • Sürdürülebilir Başarı
A man sitting at a desk with a computer on a table and drawing car design with pencil on paper

BMC Ailesine Katıl

Siz de BMC Ailesine katılmak ve parlak bir kariyer planına sahip olmak istiyorsanız, size uygun pozisyonlarımıza başvurabilirsiniz.

Başvuru Yap