Politikalarımız

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak “Temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim!” sloganını benimsiyor, üst yönetimde de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında, gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ediyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz.

BMC İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı artırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönetmek,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

BMC Çevre Politikası

BMC Otomotiv ailesi olarak “Sürdürülebilirlik” kavramı çerçevesinde mevcut ve devam edecek olan tüm üretim faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize ederek çevrenin korunması gerektiğine inanıyoruz.

Üretim süreçlerimizde ‘‘Sürdürebilir Kalkınma’’ kapsamında benimsediğimiz ilkelere göre hareket ediyoruz.

BMC Otomotiv, faaliyetlerindeki önemli çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için kurmuş olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Çimler üzerinde beyaz taşlardan yapılmış bir BMC yazısı.
 • Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uymak.
 • Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemek ve bu gereklere uymak.
 • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlamak için çaba göstermek.
 • Çevre bilincinin artırılması konusunda tüm çalışanlarımıza, ilişkili olduğumuz şirketlere ve şahıslara bilgilendirme eğitimleri vermek.
 • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.
 • Hava, su ve toprak kirliliğini minimize etmek.
 • Gürültüyü azaltacak tedbirler almak.
 • Enerji, doğal kaynaklar ve malzemelerin verimli kullanılmasını sağlamak.
 • Yan sanayicilerimizden kaynaklanan çevresel etkileri kontrol altında tutmak.
 • Gelecekte yapılacak proses ve faaliyetlerde çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini en aza indirmek.

BMC İSG Politikası

Sektöründe ilk dökümhane, ilk dizel motor üretimi, ilk çıraklık eğitim merkezi, ilk turbo motorlu araç, ilk yerli hafif ticari araç, ilk çevreye duyarlı doğal gazlı otobüs, ilk tam alçak tabanlı otobüs, ilk yerli üretim taktik tekerlekli zırhlı araç üretimlerini gerçekleştiren BMC’nin bu başarısının en önemli temel taşı hiç şüphesiz insan kaynağıdır. BMC, vizyon ve misyonları doğrultusunda stratejik hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda çalışanlarını her zaman en önemli değeri olarak görür.

Bu doğrultuda çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri almayı en önemli prensip olarak benimsemiştir.

Bir adam üzerinde Önce İş Güvenliği yazan bir tabelayı işaret ediyor.

BMC sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri takip eder, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uygun hareket eder ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini her zaman yerine getirir.
 • İş ortamında yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesi için, faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri almayı öncelik sayar.
 • Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini öncelikli olarak yapar.
 • Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürür. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturur, sonuçları izler, hedeflerden sapma durumunda gerekli önleyici faaliyetleri devreye sokar.

Bilgi Güvenliği Politikamız

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, kurumun rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, temel ve destekleyici bilişim hizmetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedeflemektir.

Bilgi Güvenliği kapsamında temel hedeflerimiz;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasını,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik üzerindeki risklerin farkında olmayı ve yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği alt yapısını sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir sistem haline getirmek için özveri ile çalışmayı,

Taahhüt ederiz.